TIMP

Prezentácia v predajni
reklama v pohybe
Interiérová reklama na viac ako 200 LED monitoroch.
Poradenstvo marketing
prezentujte sa moderným spôsobom
Chcete dať o sebe vedieť? Zabezpečíme správny čas a správne miesto!
Analýzy a vyhodnotenia
zhodnotíme úspešnosť a dosah kampane
Vyhodnotenie predaja výrobkov cez registračné pokladne konečnému spotrebiteľovi podľa vybraných kritérií (regionálne členenie, formáty prevádzok, druh komodity, hodnotené obdobie a pod.)
Tlačoviny príprava a tlač
reklama v klasickej a overenej forme
Vizualizácia grafiky a príprava výroby plagátov, letákov, prospektov, manuálov, katalógov...
Promo výrobkov
Zviditeľnite svoje produkty
grafické aranžmány brandových výrobkov, resp. výrobkov pod MOZ,návrh printovej a internetovej edukačnej inzercie


TIMP, s. r. o.

Centrum 25/30
P.O. BOX 136
017 01
Považská Bystrica