O nás | TIMP

O nás

Hlavný predmet podnikania sú reklamné a marketingové činnosti a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.

V rámci uvedených činností spoločnosť TIMP, s. r. o. zabezpečuje zasielanie ponúk, sumarizáciu podkladov a spracovanie jednotlivých grafických návrhov inzercií (farebná prezentácia objednávateľa inzercie a jeho produktov).

Súčasne sa spoločnosť zaoberá aj zabezpečovaním internetových inzercií za účelom zvýšenia informovanosti prostredníctvom webovej stránky.

Ďalšou významnou činnosťou je počítačové spracovanie dát o objeme nákupu za vybraných partnerov.TIMP, s. r. o.

Centrum 25/30
P.O. BOX 136
017 01
Považská Bystrica