Propagácia | TIMP

Propagácia

Prezentácia produktov a služieb šitá na mieru – od grafického spracovania až po realizáciu

TOP reklama:

 • prostredníctvom LED monitorov v maloobchodných prevádzkach,
 • formou statickej vizualizácie, resp. dynamickej prezentácie, alebo video spotu,

 

Cenník
Možnosti:
 • viac ako 200 LED monitorov v interiéry maloobchodných prevádzok
 • vysoké rozlíšenie zobrazenia vrátane hlasovej reprodukcie
 • podpora pri grafickom spracovaní inzercie
 • podpora pri výrobe spotu
 • report za zvolené obdobie vysielania
Podmienky:
 1. Podklad na vysielanie: dodá objednávateľ reklamy, v príp. záujmu o podporu budú podmienky spracovania predmetom dohody
 2. Formát: 2. jpg., .pdf, PowerPoint, video spot
 3. Rozlíšenie: full HD, 1920 x 1080, resp. 16:9, avi, mov, resp. mp4
 4. Max. čas 1 zobrazenia: 30 sekúnd
 5. Jednotková cena: 1,- € bez DPH / 1 zobrazenie
 6. Min. hodnota vysielania: 320,- € bez DPH / mesiac


TIMP, s. r. o.

Centrum 25/30
P.O. BOX 136
017 01
Považská Bystrica