Promo výrobkov | TIMP

Promo výrobkov

Pomôžeme vám zviditeľniť vaše výrobky

Zviditeľnite svoje produkty:

  • grafické aranžmány brandových výrobkov, resp. výrobkov pod MOZ,
  • návrh printovej a internetovej edukačnej inzercie


TIMP, s. r. o.

Centrum 25/30
P.O. BOX 136
017 01
Považská Bystrica