GDPR | TIMP

GDPR

Ochrana osobných údajov - informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

1TIMP_IDO §19 a 20 IS marketing 

2TIMP_IDO §19 a 20 IS súťaže

3TIMP_IDO §19 a 20 IS evidencia obchodných partnerov

4TIMP_IDO §19 a 20 IS účtovné doklady (fakturácia)

5TIMP_IDO §19 a 20 IS správa registratúry

tlačivo - súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajovTIMP, s. r. o.

Centrum 25/30
P.O. BOX 136
017 01
Považská Bystrica