Marketing | TIMP

Marketing

Efektívne formy reklamy s celoslovenským dosahom

Poradenstvo v oblasti reklamy spoločnosti, produktov a služieb:

  • druh reklamy (printová, mediálna, internetová a pod.),
  • forma realizácie (vystavenie produktov v mieste predaja, spoty, videá a pod.),
  • dosah (vybraný región/regióny, celoslovenský),
  • návrh kampane (obdobie, frekvencia, druh a počet nosičov reklamy a pod.)


TIMP, s. r. o.

Centrum 25/30
P.O. BOX 136
017 01
Považská Bystrica