Tlačoviny | TIMP

Tlačoviny

Dlhoročná skúsenosť so zabezpečovaním periodickej tlače je zárukou vysokej kvality poskytovaných služieb

Príprava podkladov pre tlač:

  • návrh grafického spracovania tlačoviny vrátane textových častí,
  • spracovanie tlačoviny vo formáte pre tlač

 

Tlač – spracovanie cenovej ponuky podľa zadania objednávateľa.TIMP, s. r. o.

Centrum 25/30
P.O. BOX 136
017 01
Považská Bystrica