TIMP

GDPR

Ochrana osobných údajov - informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

 

1TIMP_IDO §19 a 20 IS marketing 

2TIMP_IDO §19 a 20 IS súťaže

3TIMP_IDO §19 a 20 IS evidencia obchodných partnerov

4TIMP_IDO §19 a 20 IS účtovné doklady (fakturácia)

5TIMP_IDO §19 a 20 IS správa registratúry

tlačivo - súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov 

 

 

Na webovej stránke sa pracuje.

 

Ďakujeme za pochopenie.